ផលិតផលកាសែត

កាសែតវេជ្ជសាស្រ្តគឺទន់ និងស្រាល និងមាន viscosity ល្អ។វាអាចសមនឹងផ្នែកដែលរងរបួសរបស់អ្នកជំងឺ។ កាសែត adhesive វេជ្ជសាស្រ្តមានមុខងារថេរដើម្បីការពារសម្លៀកបំពាក់មុខរបួសពីការធ្លាក់ចេញបន្ទាប់ពីការស្លៀកពាក់។
កាសែត PE, Aperture zine oxide plaster, zine oxide adhesive tape, non woven tape និង silk tape គឺជាកាសែតវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅ។
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសាកសួរ យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងគុណភាពខ្ពស់។
12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2