មារៈបង់រុំ Vaseline ត្រូវបានគេហៅថាប៉ារ៉ាហ្វីនផងដែរ។

វិធីសាស្រ្តផលិតនៃមារៈបង់រុំ Vaseline គឺត្រូវត្រាំ Vaseline emulsion ដោយផ្ទាល់ និងស្មើៗគ្នានៅលើមារៈបង់រុំ ដើម្បីឱ្យមារៈបង់រុំពេទ្យនីមួយៗត្រូវត្រាំពេញក្នុង Vaseline ដើម្បីឱ្យវាសើមក្នុងដំណើរការប្រើប្រាស់ វានឹងមិនមានការជាប់ស្អិតបន្ទាប់បន្សំរវាងមារៈបង់រុំ និង អង្គធាតុរាវ ទុកឱ្យតែឯងបំផ្លាញមុខរបួសដែលខ្ចាត់ខ្ចាយ ជំរុញការលូតលាស់នៃសារធាតុ granulation និងលើកកម្ពស់ការព្យាបាលមុខរបួស។

Vaseline មាប់មគតាមវេជ្ជសាស្រ្ដ ត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារការស្អិតជាប់រវាងមារៈបង់រុំ និងមុខរបួស។វា​អាច​ធ្វើឱ្យ​មុខរបួស​រលោង និង​មិន​ស្អិត ជំរុញ​ការលូតលាស់​របស់​គ្រាប់ និង​លើកកម្ពស់​ការ​ព្យាបាល​មុខរបួស​។វាស័ក្តិសមជាចម្បងសម្រាប់ការស្លៀកពាក់រលាក និងការស្លៀកពាក់មុខរបួសដែលមិនឆ្លង។

មុនពេលប្រើ ត្រូវលាងសម្អាតមុខរបួស និងសម្ងួតស្បែក ហើយលាបថ្នាំមួយចំនួន ដើម្បីព្យាបាលមុខរបួស និងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់។កំឡុងពេលប្រើប្រាស់ មារៈបង់រុំ vaseline អាចត្រូវបានបិទភ្ជាប់នៅលើមុខរបួស ឬផ្នែកដែលរងផលប៉ះពាល់ ប៉ុន្តែ មារៈបង់រុំ Vaseline ជារបស់ប្រើប្រាស់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ហើយបដិសេធមិនប្រើម្តងទៀត។មារៈបង់រុំ Vaseline ដែលប្រើរួចត្រូវរក្សាទុកក្នុងបរិយាកាសស្ងួត គ្មានខ្យល់ចេញចូល ដោយគ្មានឧស្ម័នដែលច្រេះ និងឆ្ងាយពីប្រភពភ្លើង។
news 1 news 2


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ០១-វិច្ឆិកា-២០២១